กรณีที่คุณไม่ได้ออกแบบพาร์ทิชันและแบ่งไดรฟ์เพื่อเก็บไฟล์/เอกสารสำคัญตั้งแต่ตอนติดตั้ง Windows ในครั้งแรก และไม่อยากเสี่ยงใช้งานโปรแกรมพวกกำหนดพาร์ทิชันต่างๆ (สำหรับลดขนาดของไดรฟ์เดิม และใช้เนื้อที่ที่ว่างนั้นสร้างไดรฟ์ใหม่ …)

เราขอแนะนำตัวช่วยในการแมปไดรฟ์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่ในไดรฟ์เดิม วิธีนี้ช่วยทำให้การเข้าถึงไฟล์/เอกสารสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คงไม่ต่างกับการทำ shortcut ของโฟลเดอร์ไว้ เลยขอเป็นเสนอทางเลือกอีกทางที่ไว้และกัน

นอกจากนี้สามารถไว้ apply งานที่มีข้อจำกัดในการต้องใช้งานผ่านไดรฟ์ใหม่อย่างเดียว แต่ไม่มีเนื้อที่หรือไม่ต้องการซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มแล้ว (คาดว่ามีน้อยมากครับ :P) หรือนำไปใช้งานกับร่วมกับ Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, SkyDrive, SugarSync เป็นต้น) โดยแยกเป็น 1 ไดรฟ์ / 1 ค่าย Cloud Storage ก็เป็นอีกแนวทางครับ

ไปลองดูคำสั่งกันเลย …

กรณีผ่าน command line subst ซึ่งติดมากับ Windows XP/2003 อยู่แล้ว

[code]

C:\>subst /?
Associates a path with a drive letter.

SUBST [drive1: [drive2:]path]
SUBST drive1: /D

drive1: Specifies a virtual drive to which you want to assign a path.
[drive2:]path Specifies a physical drive and path you want to assign to
a virtual drive.
/D Deletes a substituted (virtual) drive.

Type SUBST with no parameters to display a list of current virtual drives.

C:\>subst z: c:\test

[/code]

Visual Subst

กรณีต้องการใช้ผ่าน GUI ทดลอง Download Visual Subst มาใช้งาน โดยการทำงานเหมือนกับ subst เวอร์ชั่น dos เลย จะสร้างไดร์ฟจำลองขึ้นมาให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นครับ

How to mount Folder as a Drive in Windows
Tagged on: