แก้กราฟ mrtg อย่างไร

แก้กราฟ mrtg อย่างไร
แนะนำให้รู้จักกับ MRTG ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการดูสถิติย้อนหลังสำหรับชาว network/system admin โดยการทำงานนั้นทุก ๆ 5 นาที (ค่าเริ่มต้นที่มักนิยมใช้) script MRTG จะใช้ SNMP protocol เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ network  หรือ server ต่าง ๆ มาเก็บไว้ใน database ของ MRTG ข้อมูลสำหรับเริ่มต้นนั้นเป็นข้อมูลพวก transfer rate (bytes/sec) ของ router แต่จะแก้ให้ MRTG เก็บค่าด้วย protocol อื่นก็รองรับด้วย สถิติเปรียบเทียบการวิ่งผ่านของข้อมูล Daily, Weekly, Monthly,… Read the rest

7609-S High CPU Utilization with NAT – %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT

7609-S High CPU Utilization with NAT – %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT
เกิดปัญหา Cisco 7609-S CPU ขึ้นสูงผิดปกติเมื่อทำ NAT บน interface ที่มีการส่ง netflow ไว้อยู่แล้ว จึงไปดู log พบว่าเกิด error ขึ้นคล้าย ๆ นี้ Error Message %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT: Features configured on interface [chars] have conflicting flowmask requirements, traffic may be switched in software. Explanation The configured features… Read the rest