แนะนำ HTML Sitemap WP Plugins ยอดนิยม ปี 2020

Simple Sitemap Plugin Menu below Wordpress Settings
1. ทำไมต้องติดตั้ง HTML Sitemap ? มันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหม ไม่งั้นจะติดตั้งกันทำไม … เราไปดูกันเลยช่วยนำทาง อำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชม สามารถหา post บทความใน Category เดียวกันได้ง่ายขึ้น เลือกค้นหาบทความที่สนใจในเว็บไซต์ เพียงกวาดตาครั้งเดียว สะดวกมากกว่านั่งค้นหาผ่าน Search box ทีละ keyword ของบทความ ช่วยเพิ่มการทำ Search Engine Optimization (SEO) นอกเหนือ… Read the rest

Analyze slow MySQL queries with pt-query-digest

tuning-primer.sh result with parameter tmp_table_size, max_heap_table_size
tuning-primer.sh [TEMP TABLES] เริ่มเรื่องจากการรัน tuning-primer.sh เพื่อดูการทำงาน/parameters ของ MySQL เป็นอย่างไรบ้าง ? พบว่ามีข้อความสีแดงแจ้ง notice เรื่องการ create temporary tables on Disk ในสัดส่วนที่เยอะ หลังจากเพิ่ง restart MySQL ไปเพื่อ enable slow_query_log_file ประมาณ 5 นาทีได้ ตามรูปที่ใช้งานอยู่ยังเป็น… Read the rest