แนะนำ HTML Sitemap WP Plugins ยอดนิยม ปี 2020

Simple Sitemap Plugin Menu below Wordpress Settings
1. ทำไมต้องติดตั้ง HTML Sitemap ? มันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหม ไม่งั้นจะติดตั้งกันทำไม … เราไปดูกันเลย ช่วยนำทาง อำนวยความสะดวกให้ผู้เยี่ยมชม สามารถหา post บทความใน Category เดียวกันได้ง่ายขึ้น เลือกค้นหาบทความที่สนใจในเว็บไซต์ เพียงกวาดตาครั้งเดียว สะดวกมากกว่านั่งค้นหาผ่าน Search box ทีละ keyword ของบทความ ช่วยเพิ่มการทำ Search Engine Optimization (SEO) นอกเหนือ… Read the rest

Analyze slow MySQL queries with pt-query-digest

tuning-primer.sh result with parameter tmp_table_size, max_heap_table_size
tuning-primer.sh [TEMP TABLES] เริ่มเรื่องจากการรัน tuning-primer.sh เพื่อดูการทำงาน/parameters ของ MySQL เป็นอย่างไรบ้าง ? พบว่ามีข้อความสีแดงแจ้ง notice เรื่องการ create temporary tables on Disk ในสัดส่วนที่เยอะ หลังจากเพิ่ง restart MySQL ไปเพื่อ enable slow_query_log_file ประมาณ 5 นาทีได้ ตามรูป ที่ใช้งานอยู่ยังเป็น… Read the rest