ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5

VMware vCenter Server Appliance Web Console
จากบทความที่แล้วเรื่อง Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5 พอแก้ไขปัญหาได้แล้ว เราก็มาติดตั้งตัว Vcenter Appliance 5.5 กัน ก็ follow ตามขั้นตอนนี้ To deploy the vCenter Server Appliance 5.x: Launch the… Read the rest

VMware Converter Tuning

VMware vCenter Converter Standalone
ปัญหาเมื่อทำ P2V ด้วย VMware Converter แล้ว ช้าผิดปกติ  ตรวจสอบเบื้องต้น CPU Usage บน ฝั่ง client (เครื่อง server) ที่ต้องการจะ clone ขึ้น VMware , CPU Usage ไม่สูง ขึ้นแค่ 5-10% เท่านั้น กลับมาดู ฝั่ง server (เครื่อง… Read the rest