เข้าใจการ match route ของ ip prefix list แบบมีเงื่อนไข eq, ge และ le

cisco ip prefix-list
Overview prefix list ก็เหมือนกับ access list ที่ใช้สำหรับเลือกประกาศ route (prefixes) หรือคัดกรอง route จุดเด่นของ prefix list เหนือกว่า access list คือมีความยืดหยุ่นในการกำหนด ip และ network ต่างๆ รวมถึงเขียนคำสั่งได้สั้นกว่า แต่ข้อด้วยก็คือ ต้องทำความเข้าใจเรื่อง syntax และ options ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา… Read the rest

แก้กราฟ mrtg อย่างไร

Graph Daily MRTG interface Gi0
แนะนำให้รู้จักกับ MRTG ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการดูสถิติย้อนหลังสำหรับชาว network/system admin โดยการทำงานนั้นทุก ๆ 5 นาที (ค่าเริ่มต้นที่มักนิยมใช้) script MRTG จะใช้ SNMP protocol เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ network  หรือ server ต่าง ๆ มาเก็บไว้ใน database ของ MRTG ข้อมูลสำหรับเริ่มต้นนั้นเป็นข้อมูลพวก transfer rate (bytes/sec) ของ… Read the rest