ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5

VMware vCenter Server Appliance Web Console
จากบทความที่แล้วเรื่อง Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5 พอแก้ไขปัญหาได้แล้ว เราก็มาติดตั้งตัว Vcenter Appliance 5.5 กัน ก็ follow ตามขั้นตอนนี้ To deploy the vCenter Server Appliance 5.x: Launch the… Read the rest

Show Guessed User name in Tomcat Manager

Empty Guessed User name Column in Sessions Administration Page with in Tomcat Manager
Show “Guessed User name” Column in “Sessions Administration” Page within Tomcat Manager สำหรับท่านใดที่มี Tomcat Application ที่ใช้งานอยู่ แล้วต้องการดู user ที่ Login เข้าระบบ ในหน้า Sessions Administration ของ Tomcat Web Application Manager สามารถทำได้ง่ายๆ… Read the rest