เข้าใจการ match route ของ ip prefix list แบบมีเงื่อนไข eq, ge และ le

cisco ip prefix-list
Overview prefix list ก็เหมือนกับ access list ที่ใช้สำหรับเลือกประกาศ route (prefixes) หรือคัดกรอง route จุดเด่นของ prefix list เหนือกว่า access list คือมีความยืดหยุ่นในการกำหนด ip และ network ต่างๆ รวมถึงเขียนคำสั่งได้สั้นกว่า แต่ข้อด้วยก็คือ ต้องทำความเข้าใจเรื่อง syntax และ options ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา… Read the rest

ทำความเข้าใจเรื่อง VTP v.2 ไม่ propagate vlan id > 1005 !

show vtp status
ปัญหา VLAN ไม่ propagate เจอปัญหาตามหัวข้อ คือ เมื่อสร้าง vlan 2000 บน Cisco Switch VTP Server (version 2) พบว่า ไม่ไปโผล่บน switch ที่เป็น VTP Client v.2 เหมือนกัน ที่ต้องใช้ v.2 เพราะว่ามี switch รุ่น 2960… Read the rest