ปัญหา VLAN ไม่ propagate

เจอปัญหาตามหัวข้อ คือ เมื่อสร้าง vlan 2000 บน Cisco Switch VTP Server (version 2) พบว่า ไม่ไปโผล่บน switch ที่เป็น VTP Client v.2 เหมือนกัน
ที่ต้องใช้ v.2 เพราะว่ามี switch รุ่น 2960 เก่าหน่อย ที่ hardware รองรับแค่ v.2 เท่านั้น ทำให้ switch ตัวใหม่ๆ ต้อง down version ลงมาด้วย

รวมถึงได้ทำการตรวจสอบค่า configuration / debug ข้อมูล ตามนี้

 1. ตรวจสอบ vtp mode / vtp password ถูกต้อง / version ตรงกัน
 2. รวมถึงมี interface trunk เชื่อมต่อ switch เข้าหากัน (VTP ใช้ trunk/dot1q/isl ในการส่ง vtp frames)
 3. และ stp blocking ก็ปกติ ไม่มีการ block อะไร
 4. debug sw-vlan vtp events ก็ไม่มีใน log
 5. debug sw-vlan vtp packets ก็ไม่มีใน log
 6. ลองสร้าง vlan ต่ำ 1000  เช่น vlan id 500 บน vtp server พบว่า vlan ดังกล่าวไปแสดงบน vtp client ด้วย  / show logging ก็มี log debug vtp

VLAN ID

จากความงงข้างต้น เป็นที่มาของการไปหาข้อมูล VTP ก็เจอในหัวข้อเรื่อง CCNA นั้นเอง
แต่ขอเกริ่นเรื่องของหมวดหมู่ VLAN id ก่อน ตามด้านล่างนี้
นั้นคือ vlan id : 2000 คืออยู่ใน range ของ extended VLANs นั้นเอง

 • reserved VLANs: 0 & 4095
 • VLAN 1: default vlan; cannot be deleted; can be used
 • VLAN 2-1001: ethernet VLANs; can be used
 • VLAN 1002-1005: FDDI & TokenRing VLANs. cannot be deleted
 • extended VLANs: 1006-4094: ethernet VLANs only

VTP Version

คราวนี้มาดูเรื่อง VTP แต่ละ version ว่ารองรับ vlan id อะไรบ้าง ? ตามข้อความนี้เลย

 • VTP version 3 support for extended range VLAN (VLANs 1006 to 4094) database propagation
 • VTP versions 1 and 2 propagate only VLANs 1 to 1005.
 • If extended VLANs are configured, you cannot convert from VTP version 3 to version 1 or 2.

รันคำสั่ง show vtp status และ show vlan summary

ผลลัพธ์คำสั่งข้างต้น

show vtp status

อ้างอิง

ทำความเข้าใจเรื่อง VTP v.2 ไม่ propagate vlan id > 1005 !