แก้กราฟ mrtg อย่างไร

แก้กราฟ mrtg อย่างไร
แนะนำให้รู้จักกับ MRTG ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการดูสถิติย้อนหลังสำหรับชาว network/system admin โดยการทำงานนั้นทุก ๆ 5 นาที (ค่าเริ่มต้นที่มักนิยมใช้) script MRTG จะใช้ SNMP protocol เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ network  หรือ server ต่าง ๆ มาเก็บไว้ใน database ของ MRTG ข้อมูลสำหรับเริ่มต้นนั้นเป็นข้อมูลพวก transfer rate (bytes/sec) ของ router แต่จะแก้ให้ MRTG เก็บค่าด้วย protocol อื่นก็รองรับด้วย สถิติเปรียบเทียบการวิ่งผ่านของข้อมูล Daily, Weekly, Monthly,… Read the rest

How can I view variables like $releasever, $basearch & $YUM0?

How can I view variables like $releasever, $basearch & $YUM0?
ในกรณีที่ต้องการดูค่า configuration ของ yum พวกตัวแปร $releasever, $basearch และ $YUM0 ทำอย่างไร ? มีกี่วิธี ? ผ่าน yum-debug-dump ซึ่งต้องมีการติดตั้ง package yum-utils ไว้ก่อนจึงสามารถใช้คำสั่ง yum-debug-dump ได้ โดยใช้ rpm -qi yum-utils ใช้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอยู่หรือไม่ Shell [[email protected] tmp]#yum-debug-dump 123  [[email protected] tmp]#yum-debug-dump  จะได้ไฟล์ txt.gz ออกมา โดยเมื่อ gunzip text ไฟล์ออกมา ในบรรทัดแรกๆ… Read the rest

7609-S High CPU Utilization with NAT – %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT

7609-S High CPU Utilization with NAT – %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT
เกิดปัญหา Cisco 7609-S CPU ขึ้นสูงผิดปกติเมื่อทำ NAT บน interface ที่มีการส่ง netflow ไว้อยู่แล้ว จึงไปดู log พบว่าเกิด error ขึ้นคล้าย ๆ นี้ Error Message %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT: Features configured on interface [chars] have conflicting flowmask requirements, traffic may be switched in software. Explanation The configured features… Read the rest
Page 1 of 18123...Last »