เข้าใจการ match route ของ ip prefix list แบบมีเงื่อนไข eq, ge และ le

เข้าใจการ match route ของ ip prefix list แบบมีเงื่อนไข eq, ge และ le
Overview prefix list ก็เหมือนกับ access list ที่ใช้สำหรับเลือกประกาศ route (prefixes) หรือคัดกรอง route จุดเด่นของ prefix list เหนือกว่า access list คือมีความยืดหยุ่นในการกำหนด ip และ network ต่างๆ รวมถึงเขียนคำสั่งได้สั้นกว่า แต่ข้อด้วยก็คือ ต้องทำความเข้าใจเรื่อง syntax และ options ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา… Read the rest