ปัญหาเมื่อทำ P2V ด้วย VMware Converter แล้ว ช้าผิดปกติ  ตรวจสอบเบื้องต้น CPU Usage บน

 • ฝั่ง client (เครื่อง server) ที่ต้องการจะ clone ขึ้น VMware , CPU Usage ไม่สูง ขึ้นแค่ 5-10% เท่านั้น
 • กลับมาดู ฝั่ง server (เครื่อง VMware ESXi) ที่จะเก็บข้อมูล client , CPU Usage ก็ดูปกติ ไม่มีโหลดเพิ่มขึ้นมาก จนทำให้ผิดปกติ
 • กลับไปดูเครื่อง VMware Converter Standalone ที่เป็นตัวกลางในการ P2V นั้น, CPU Usage ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากนั้นลองไปดู port ที่ใช้งานตอนทดลอง cloning นั้น มี port 443 ssl โผล่มาด้วย
ดังนั้นลองค้น ๆ หาข้อมูลที่เกี่ยวกับ Tuning  VMware Converter Standalone เจอหัวข้อปิด SSL ตอนทำ cloning ด้วย
ซึ่งเราใช้งานภายในองค์กร หรือเครือข่ายตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง encryption ให้ช้าและเปลือง CPU กันทำไม …

VMware vCenter Converter Standalone

Disabling SSL encryption on VMware Converter Standalone 5.x (2020517)

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2020517

จากบทความ ขอจดบันทึกเป็นภาษาไทย ดังนี้

วิธีปิด SSL encryption ของตัว converter worker

 1. ดำเนินการ backup ไฟล์ converter-worker.xml โดยไฟล์อยู่ใน folders ดังนี้
  > Windows 7/Server 2008 and Later – C:\\ProgramData\\VMware\\VMware vCenter Converter Standalone
  > Windows Vista, XP and 2003 Server – %ALLUSERSPROFILE%\\VMware\\VMware vCenter Converter Standalone
  > Older Windows versions – %ALLUSERSPROFILE%\\Application Data\\VMware\\VMware vCenter Converter Standalone
  > กรณีบน Appliance ที่เป็น OS SUSE Linux ก็ใช้ find / -name converter-worker.xml หาเลยเปิดไฟล์ converter-worker.xml ด้วย text editor
 2. หา section ที่ชื่อว่า <nfc> โดยจะมี tag <useSsl></useSsl>ให้แก้จาก true เป็น false
 3. บันทึกไฟล์
 4. Restart Service ของ VMware vCenter Converter Standalone Worker อีกครั้งหนึ่ง / หรือจะ restart เครื่องเลยก็ดี แล้วแต่สะดวกครับ
VMware Converter Tuning