มีโปรแกรมแนะนำสำหรับ Limit Speed Download / Upload ของ Windows 7 ซึ่งสามารถทำได้ระดับ application (หรือระดับ process) เลย โปรแกรมที่ว่าชื่อ NetLimiter รองรับตั้งแต่ Windows XP / Vista / 7 / 8/ 10 ทั้ง 32 และ 64 bit

นอกจากเป็นตัว Limit Internet Speed บน Windows แล้วยังมี Firewall ให้ใช้งานได้ด้วยนะครับ
สำหรับตัวผมเองเล่น ๆ แค่ฟังก์ชั่น Limit Internet Speed เท่านั้นเอง

โดยหน้าจอโปรแกรม NetLimiter 4 (Windows 7 64 bit) เป็นดังนี้

NetLimiter 4 on Windows 7

Rate Limit ระดับเครื่อง Computer ให้ Download และ Upload ไม่เกิน 50 Mbit/s

จากรูปด้านบน คือ แถวบนสุด (T-NB) สามารถทำการ Download Limit (DL Limit) และ Upload (UL Limit)

  • DL Limit ตรงกับ Rules Dir (In) ใน Info View ด้านขวา 5.96 MB/s (หน่วยเป็น Bytes คือ 50 Mbit/s นั้นเอง)
  • UL Limit ตรงกับ Rules Dir (Out) ใน Info View ด้านขวา 5.96 MB/s (หน่วยเป็น Bytes คือ 50 Mbit/s นั้นเอง)

Rate Limit ระดับโปรแกรม ในที่นี้คือ Google Chrome ให้ Download และ Upload ไม่เกิน 10 Mbit/s

  • โดย DL Limit – Rules Dir (In) และ UL Limit – Rules Dir (Out) ใน Info View ด้านขวาเป็น 1.19 MB/s (หน่วยเป็น Bytes คือ 10 Mbit/s นั้นเอง)

โดยตัว Setup ที่ Download จากเว็บไซต์ NetLimiter นั้น เขาให้ใช้ฟรี trial (เปิดทุกฟังก์ชั่นแต่มีระยะเวลาการใช้งาน) ได้ 28 วัน ในเว็บของเขาบอกตามนี้

สนใจอย่างไร ก็ทดลองเล่นใช้งานกันนะครับ …

How to Limit Download and Upload Speeds in Windows 7