อ่านตามคำแนะนำทั่วไป แนะนำให้ switches log ครั้งหนึ่งให้มากกว่า 15 – 30 นาที อย่างเช่นที่ http://www.dba-oracle.com/tips_oracle_v$_log_history.htm ที่นำเอา script มาเช็คจำนวนการ switches log รายวันย้อนหลัง (เกิน 30 วันมั้ง)
ก็แนะนำให้ชม. ละไม่เกิน 5 ครั้ง สำหรับ busy production server

สำหรับผมเองไปเช็คสถานะของ redo log พบว่าเป็นสถานะ ACTIVE ไม่มี INACTIVE เลย
แสดงว่าจำนวน log group หรือ size ของ log น้อยไป ทำให้ไม่มีสถานะ INACTIVE เลย

นอกจากนี้ไปเช็คด้วย script ตรวจสอบการ switches log ได้ผลดังนี้

จากด้านบน ผมปรับ redo log size หลังวันที่ 2015-NOV-16
โดยวันก่อนหน้าพบว่า switches redo log (เหมาว่า) ประมาณ 15 ครั้ง ต่อ ชม. ละกัน
ยกเว้นวันที่ 2015-NOV-14, 2015-NOV-15 มี query DML เยอะ ทำให้เกิดการ switches redo log มากขึ้น

จากเดิมที่มี 3 redo logs group ขนาด 50M
ปรับเป็น 4 redo logs group ขนาด 200M (เพิ่มขนาดอีก 4 เท่า และเพิ่ม group อีก 1 group เผื่อไว้)
ส่งผลให้จำนวน switches redo log ลดลงเหลือแค่ 2 ครั้ง ต่อ ชม. (ก็ขึ้นอยู่กับ DML ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วย)

Oracle Redo Log Groups

วิธีการปรับเปลี่ยน redo logs size & group นั้น หากเป็น Oracle DB Standalone ขั้นตอนก็ switch logfile ให้มีสถานะ INACTIVE แล้ว drop group นั้น จากนั้นสร้าง group ใหม่ชื่อเดิมก็ได้ขึ้นมา

แต่ผมมีการใช้งาน Oracle Dataguard ซึ่งมีทั้ง Primary & Secondary Server ด้วย จึงมีขั้นตอนเพิ่มเติม ไปดูเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ครับ //www.mr2t.com/resizing-redo-logs-in-data-guard-primary-standby-database

Recent How to check the frequency of redo log switches ? Search Terms:

  • - redo log switch (1)
How to check the frequency of redo log switches ?