ในกรณีที่ต้องการดูค่า configuration ของ yum พวกตัวแปร $releasever, $basearch และ $YUM0 ทำอย่างไร ? มีกี่วิธี ?

ผ่าน yum-debug-dump

ซึ่งต้องมีการติดตั้ง package yum-utils ไว้ก่อนจึงสามารถใช้คำสั่ง yum-debug-dump ได้

โดยใช้ rpm -qi yum-utils ใช้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอยู่หรือไม่

output of "rpm -qi yum-utils"

จะได้ไฟล์ txt.gz ออกมา โดยเมื่อ gunzip text ไฟล์ออกมา ในบรรทัดแรกๆ จะแสดงค่า $releasever, $basearch และ $YUM0 ที่เราต้องการดู

ผ่าน python code 1 บรรทัด

สามารถรันโดยใช้

python -c 'import yum, ....'

สำหรับวิธีนี้ สามารถรันบน CentOS 6 / 5 ได้แต่ไม่รองรับบน CentOS 4

ตัว utility yum นั้น เขียนด้วยภาษา python อยู่แล้ว ดังนั้นสามารถรันคำสั่งด้านบนได้เลย ไม่จำเป็นต้องลงอะไรเพิ่มเติม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ yum กรณีเกิด transaction ค้าง

yum-complete-transaction เป็นคำสั่งในชุด yum-utils ที่ช่วยให้การติดตั้ง/อัพเดต/ถอน เสร็จสิ้น กรณีที่เกิดการค้างขึ้น โตาม message ดังนี้

There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-complete-transaction first to finish them.

อธิบายเพิ่มเติม yum-complete-transaction คือโปรแกรมที่ค้นหา yum transactions ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการยกเลิกระหว่างการติดตั้งเกิดขึ้น
โดยค้นหา transaction-all* และ transaction-done* ใน /var/lib/yum เพื่อหา transaction ที่มีการยกเลิกระหว่างทาง
หากมีหลาย transaction ที่ค้างไม่เสร็จอยู่ มันจะพยายามทำ transaction ล่าสุดให้เสร็จก่อน
กรณีที่คุณไม่ต้องการจะจบ transaction คุณต้องการแค่ clean ข้อมูลเก่าๆ ก่อน ให้ใช้ option –cleanup-only

ข้อมูลเพิ่มเติม

How can I view variables like $releasever, $basearch & $YUM0?