โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรม มีอะไรบ้าง ?

โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรม มีอะไรบ้าง ?
โปรแกรมและระบบบริหารงานโรงแรม มีอะไรบ้าง ? ทราบกันหรือไม่ว่าระบบสารสนเทศ / ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หรือ โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรมมีอะไรบ้าง ? ธุรกิจโรงแรมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาชีพธุรกิจด้านการบริการ (Hospitality Industry) ซึ่งผมเองคุ้นชื่อแค่ Hospital แฮ่ๆ กลับมาตอบคำถามด้านบน ติ๊กต๊อก ๆ ตั้งแต่ก่อนยุค Thailand 4.0 คงมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในโรงแรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยสามารถแบ่งเป็นด้านหลัก ๆ ได้ 3 ด้าน ดังนี้ด้านการบริหาร (Management) … Read the rest