วิธีการแปลง font thai ttf ใช้งานกับ html2pdf หรือ tcpdf

วิธีการแปลง font thai ttf ใช้งานกับ html2pdf หรือ tcpdf
ตัวที่ใช้ในการแปลง ก็ติดมากับ source เวลาเรา download tcpdf/html2pdf มา (เรารู้แล้วว่า html2pdf ใช้ tcpdf เป็น core หลัก จากบทความนี้) ส่วนบทความนี้เรียกว่าเอา readme ที่เขาให้มาแล้วนั้น นำมาอธิบายขั้นตอนให้กระชับมากขึ้นแทนละกันครับ TCPDF supports TrueTypeUnicode (UTF-8 Unicode), OpenTypeUnicode, TrueType, OpenType, Type1, CID-0 and Core (standard) fonts.font ภาษาไทยพวก .ttf จะอยู่ในตระกูล TrueTypeUnicodeSetting up… Read the rest