VMware Converter Tuning

VMware Converter Tuning
ปัญหาเมื่อทำ P2V ด้วย VMware Converter แล้ว ช้าผิดปกติ  ตรวจสอบเบื้องต้น CPU Usage บน ฝั่ง client (เครื่อง server) ที่ต้องการจะ clone ขึ้น VMware , CPU Usage ไม่สูง ขึ้นแค่ 5-10% เท่านั้น กลับมาดู ฝั่ง server (เครื่อง VMware ESXi) ที่จะเก็บข้อมูล client , CPU Usage ก็ดูปกติ ไม่มีโหลดเพิ่มขึ้นมาก จนทำให้ผิดปกติ… Read the rest

Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5

Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5
ทดลองติดตั้่ง ESXi 5.5 บนเครื่อง Server ใหม่ กำหนด IP Management เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าหน้า VMware ESXi Welcome ได้ เพื่อไป Download vSphere Client มาติดตั้งที่เครื่อง Notebook ต่อไป หลังจากติดตั้ง VMware vSphere Client เรียบร้อยแล้ว ใส่รายละเอียด IP/User/Password เพื่อ connect เครื่อง ESXi ดังกล่าว ปรากฎว่าขึ้น Error ดังต่อไปนี้ vSphere Client could… Read the rest

ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5

ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5
จากบทความที่แล้วเรื่อง Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5 พอแก้ไขปัญหาได้แล้ว เราก็มาติดตั้งตัว Vcenter Appliance 5.5 กัน ก็ follow ตามขั้นตอนนี้ To deploy the vCenter Server Appliance 5.x: Launch the vSphere Client or vSphere Web Client. Go to File > … Read the rest