ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5

ติดตั้ง VMware vCenter Server Appliance 5.5
จากบทความที่แล้วเรื่อง Can’t connect to new ESXi 5.5 hosts with vSphere Client 5.5 พอแก้ไขปัญหาได้แล้ว เราก็มาติดตั้งตัว Vcenter Appliance 5.5 กัน ก็ follow ตามขั้นตอนนี้ To deploy the vCenter Server Appliance 5.x:Launch the vSphere Client or vSphere Web Client. Go to File > … Read the rest

VMware Converter Tuning

VMware Converter Tuning
ปัญหาเมื่อทำ P2V ด้วย VMware Converter แล้ว ช้าผิดปกติ  ตรวจสอบเบื้องต้น CPU Usage บนฝั่ง client (เครื่อง server) ที่ต้องการจะ clone ขึ้น VMware , CPU Usage ไม่สูง ขึ้นแค่ 5-10% เท่านั้น กลับมาดู ฝั่ง server (เครื่อง VMware ESXi) ที่จะเก็บข้อมูล client , CPU Usage ก็ดูปกติ ไม่มีโหลดเพิ่มขึ้นมาก จนทำให้ผิดปกติ… Read the rest